Ο Κώστας Κομνηνός μιλάει για δραστηριότητες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ελαφόνησο. Μιλάει για ένα δίκτυο για εγκατάσταση για την ενεργειακή μετάβαση. Φιλοδοξεί για πρωτοβουλίες έξυπνων νησιών που θα είναι το εργαστήριο καινοτομίας των ευρωπαϊκών νησιών για την ενεργειακή μετάβαση, την κυκλική οικονομία και την τοπική ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών θα βασίζεται στα κτίρια και τον δημόσιο χώρο, την καθαρή ενέργεια και τις βιώσιμες μεταφορές, τα απόβλητα και την κυκλική οικονομία, τους χρηματοδοτικούς πόρους με την Τρίπολη, τον βιώσιμο τουρισμό και την τοπική ανάπτυξη και, τέλος, τον χωροταξικό σχεδιασμό. Μιλάει για τη δημιουργία ενός δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων εκτός από ένα σχέδιο για τα απόβλητα, ένα έργο με την κυκλική Ελλάδα.

 

Pin It on Pinterest