Επανεξετάζοντας το μέλλον της Ελαφονήσου με βάση το παρελθόν της. Μόλις πριν από 175 χρόνια, έγινε μέρος της Ελλάδας.

Στρατηγική 4 Πυλώνων: Συνεργασία, Κοινότητα, Πολιτισμός, Επικοινωνία (4C Strategy : Cooperate, Communities, Culture, Communication).

Οι επισκέπτες που έρχονται φέρνουν όχι μόνο χρήματα αλλά ιδέες για το μέλλον.

5 χρόνια: 2021 έτος για να προγραμματίσετε, 2022 έτος για να βρείτε χρηματοδότηση, 2023 έτος για να προσεγγίσετε τους κατάλληλους ανθρώπους, 2024 έτος για την προετοιμασία του προγράμματος, έτος 2025 για να οργανώσετε εκδηλώσεις για να φέρετε τους ανθρώπους κοντά.

Πρέπει να γίνουν προσκλήσεις και ιδιαίτερα στους νέους που θα είναι το μέλλον. Φέρτε τους πολιτισμό και διασκέδαση.

Προσκαλέστε μερικούς ανθρώπους από το εξωτερικό από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο να επισκεφτούν ξανά το νησί, μένοντας εκεί δωρεάν. Το ανοιχτό μυαλό είναι το κλειδί.

Pin It on Pinterest