Με έδρα τις Βρυξέλλες, δίπλα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η διαχείριση των αποβλήτων και η παροχή καθαρού πόσιμου νερού είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Φαίνεται να υπάρχει παραβίαση της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Χρηματοδότηση: επενδύσεις, απλές επιδοτήσεις.

Ο Κώστας Μοίρας μιλάει για το έργο με τον Πάρνωνα, με την αφαλάτωση του θαλασσινού νερού μέσω σωλήνων.

Για να λάβετε χρηματοδότηση από την Ευρώπη, πρέπει να περιγράψετε το έργο και να πείτε πώς θα διεξαχθεί.

Pin It on Pinterest