Πολλοί από τους δημάρχους του νησιού που συμμετέχουν στο Συμπόσιο είναι μέλη αυτής της οργάνωσης.

Πρέπει να φροντίσουμε για την ανάπτυξη της κοινωνίας μέσω της ίδιας της κοινωνίας, των πανεπιστημίων, του επιχειρηματικού κόσμου και της διοίκησης. Ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τους κινδύνους που αγγίζουν τα διάφορα στοιχεία. Η κυκλική οικονομία είναι ο τρόπος επίλυσης του προβλήματος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αποψίλωση και καταστροφή δέντρων.

Καμία μελέτη για τους θανάτους που προκλήθηκαν από την καταστροφή του περιβάλλοντος. Τα νησιά πλήττονται λιγότερο. Πρέπει να αλλάξουμε την κουλτούρα και την αντίληψη των νέων, να αλλάξουμε τη νοοτροπία.

Οι ΜΚΟ θα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στην οργάνωση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα μικρά νησιά. Τους τελευταίους 3 μήνες ετοιμάζουμε μια πρόταση με τίτλο «Οι προβλέψεις των μικρών νησιών του 2040». Παρουσιάζεται στον πρωθυπουργό και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα είναι ανοιχτά τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, η οποία δεν καλύπτει μόνο τακτικά προβλήματα αλλά και τη στέγαση σε μικρά νησιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υιοθετήσει οριζόντια πολιτική για την αντιμετώπιση αυτών των περιφερειακών νησιών και μικρών κοινοτήτων για την αντιμετώπιση των μοναδικών προβλημάτων.

Ο Ελαφόνησος-Έκο θα πρέπει να είναι μέλος αυτής της ένωσης όπως και στο παρελθόν.

Pin It on Pinterest

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner