Μια περιβαλλοντική ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 1990, για την προστασία της φύσης και τη βιώσιμη χρήση 3 πηγών (νερό, ενέργεια και απόβλητα). Ειδικεύεται σε τοπικές και περιφερειακές δράσεις και αποτελεί μέρος ενός διεθνούς δικτύου που χρησιμοποιούμε ως Zero Waste. Πολύ παραγωγικό στον τομέα της μείωσης των αποβλήτων και της μείωσης της χρήσης πλαστικών και πλαστικών σακουλών γενικότερα, της οικιακής κομποστοποίησης, του συστήματος pay-as-you-go, της προετοιμασίας του συστήματος μείωσης των ηλεκτρικών αποβλήτων, της ανακύκλωσης γενικότερα, της μηδενικής προώθησης των αποβλήτων στους ελληνικούς δήμους. Δημιουργία πολλών εκστρατειών ευαισθητοποίησης, σε συνεργασία με σχολεία με ένα εκτεταμένο περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Συμμετέχει σε πολλές εθνικές δράσεις για τη μείωση της χρήσης πλαστικών σακουλών στην Ελλάδα.

Μεγάλη εμπειρία στη συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τους κυβερνητικούς φορείς, τους δήμους και την κοινωνία των πολιτών. Παραγωγή κατευθυντήριων γραμμών για τους δήμους και τον ιδιωτικό τομέα, όπως τα εστιατόρια και ο τομέας της φιλοξενίας, για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων τους και την καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων. Λειτουργεί επίσης παρατηρητήριο για την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα. Οι δήμοι πρέπει να αλλάξουν τις συνήθειες διαχείρισης των αποβλήτων προκειμένου να σεβαστούν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και τη διατήρηση των πόρων στον οικονομικό κύκλο.

Σήμερα, οι δήμοι πρέπει να στραφούν σε χωριστή συλλογή: πλαστικό, γυαλί, μέταλλο και χαρτί, ενώ πρέπει να εφαρμόσουν οργανική χωριστή συλλογή έως το 2022. Πρέπει να επιβάλουν αυτούς τους κανονισμούς και να δημιουργήσουν νέες υποδομές και να εφαρμόσουν πράσινα σημεία, γωνίες ανακύκλωσης. Πρέπει επίσης να αυξήσουν την ετοιμότητα για χρήση και επαναχρησιμοποίηση κατά 55% έως το 2025 σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ και τώρα έχουν μια μοναδική ευκαιρία καθώς προχωρούν με το πρόγραμμα “πληρώστε καθώς πετάτε”. Πρέπει επίσης να εφαρμόσουν το εθνικό πρόγραμμα μείωσης και πρόληψης των αποβλήτων. Αυτό είναι δύσκολο για τους δήμους και υπάρχει έλλειψη πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση. Ορισμένα μέρη, όπως τα νησιά, δεν έχουν τη σωστή υποδομή για να στείλουν απόβλητα έξω – είναι μια προβληματική και δαπανηρή διαδικασία. Επίσης, ένα πρόβλημα όσον αφορά την ικανότητα στελέχωσης και τη χρηματοδότηση να κινηθούν άμεσα και γρήγορα προς την κατεύθυνση της καλύτερης διαχείρισης των αποβλήτων και του διαχωρισμού των πηγών. Πρέπει να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα προκειμένου να προχωρήσουμε προς μια αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης αποβλήτων. Πρέπει να επικεντρωθούμε στη δημοτική συλλογή και επέκταση του ETR.

Σε τοπικό επίπεδο, οι δήμοι και οι κοινότητες πρέπει να συνεργαστούν για να μειώσουν τα υπολειμματικά απόβλητα που παράγουν και παράγουν και να αυξήσουν την επαναχρησιμοποίηση τέτοιων αποβλήτων. Το πλεονέκτημα είναι ότι οι επιπτώσεις είναι άμεσες με τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου μηδενικών αποβλήτων. Πρέπει να αποσπάσουμε λιγότερους πόρους. Οι δήμοι που το πράττουν δεσμεύονται μακροπρόθεσμα να μην σταματήσουν ποτέ να σχεδιάζουν και να σχεδιάζουν στρατηγικές για τη μείωση της κατανάλωσης πόρων και μια πιο βιώσιμη χρήση των τελευταίων, των αποβλήτων, αλλά όχι μόνο των αποβλήτων.

Από τον Ιούλιο του 2021, πλαστικά είδη μίας χρήσης όπως μαχαιροπίρουνα, πιάτα, καλαμάκια, ποτήρια θα είναι παράνομα και θα υπάρχει έκπτωση για όσους δεν χρησιμοποιούν αντικείμενα μιας χρήσης, αυτή η επιλογή πρέπει να είναι διαθέσιμη. Το 2022 θα υπάρξει φόρος 4% στα πλαστικά είδη μίας χρήσης. Τον Ιανουάριο του 2023, το σύστημα επιστροφής πλαστικών φιαλών θα είναι υποχρεωτικό στην Ελλάδα. Ο εθνικός στόχος είναι να επιτευχθεί μείωση κατά 30% έως το 2024 και 60% έως το 2026.

Χρειαζόμαστε επειγόντως τον Δήμο Ελαφονήσου να εγγραφεί σε αυτό το πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων και να συμμετάσχει και το κοινό, το οποίο είναι απαραίτητο.

 

Pin It on Pinterest

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner