Ο Δρ. Σταύρος Δενδρινός Αρχιτέκτων, Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ., η κα Ρούλη Πρινιανάκη, Αρχιτέκτων Δ.Π.Θ. και η κα Ελένη Μπουλαμάτση, Αρχιτέκτων Ε.Μ.Π., θα παρουσιάσουν την πρότασή τους στο Συμπόσιο για μια πολιτιστική, φυσική, εναλλακτική και θεματική βιώσιμη τουριστική και κοινοτική ανάπτυξη με σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες.

Το Master Plan επιχειρεί να χαρτογραφήσει, να αξιολογήσει, να τεκμηριώσει και να προτείνει μια σειρά οικολογικών παρεμβάσεων στον οικισμό και σε όλο το νησί, οι οποίες θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν το περιεχόμενο ενός δικτύου τοποθεσιών προκειμένου να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν για την ταυτότητα και τη φυσιογνωμία του.

Δρ Σταύρος Κ. Δενδρινός Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ., Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π..

Ακαδημαϊκός δάσκαλος και ερευνητής, διδάσκοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Αστικό Σχέδιο, Αρχιτεκτονική και Σχεδιασμός Τοπίου, Αρχιτεκτονική και Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, Αρχιτεκτονική Τεχνολογία και Αειφόρος Σχεδιασμός με ειδικό ερευνητικό ενδιαφέρον στην έρευνα μέσω του σχεδιασμού σε πράσινο και βιώσιμο αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό και στρατηγικές. Βραβευμένος αρχιτέκτονας, σκηνοθέτης και ιδρυτικό μέλος του αρχιτεκτονικού γραφείου r, tech, μακρόχρονη εμπειρία σε έργα αστικού σχεδιασμού (Κυπαρισσία, Κάλυμνος, Σάμος, Θεσσαλονίκη), θεματικά πάρκα (πολυθεματικό πάρκο στη Δεσφίνα, θεματικό πάρκο Peter and Paul για πέντε ξενοδοχείο αστέρων στον Ταΰγετο) και επίσης 28 χρόνια εμπειρίας στη σχεδίαση και κατασκευή έργων όλων των προϋπολογισμών και κλίμακας από τον αστικό σχεδιασμό έως τον βιομηχανικό σχεδιασμό και τη σκηνογραφία. Πρώην μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Βρετανών Αρχιτεκτόνων και του δικτύου των μεσογειακών θεματικών πάρκων.

 

Ρούλη Πρινιανάκη, Αρχιτέκτων
Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός Δ.Π.Θ

MSc Environmental Design of Building, Cardiff University U.K.
Αρχιτέκτονας, Project Manager, Ανωδομική κατασκευή & μελέτη, Αθήνα
Πρώην συνεργάτης του Ecofit green fitting office, Αθήνα.

Αρχιτέκτονας με 15ετή εμπειρία στη σχεδίαση και κατασκευή έργων όλων των προϋπολογισμών και κλίμακας από αστικό σχεδιασμό έως εσωτερικό σχεδιασμό, 5ετή εμπειρία στη διαχείριση τεχνικών έργων. Ενδιαφέρεται για αειφόρο σχεδιασμό σε κτιριακό περιβάλλον, υποβρύχια αρχαιολογία και περιβαλλοντικά θέματα.

  • Παράλληλα με την παρουσίαση του Master Plan η συνεργάτης της Ομάδας Νόρα Λώλη, Αρχιτέκτονας Δ.Π.Θ., Σχεδιάστρια φωτισμού, θα παρουσιάσει τη θεματική “O φωτισμός ως καλλιτεχνικό μέσο ανάδειξης του φυσικού τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς.”

Νόρα Λώλη, Αρχιτέκτονας Δ.Π.Θ., Σχεδιάστρια φωτισμού.

Έχοντας αποφοιτήσει από την αρχιτεκτονική σχολή της Ξάνθης και μετέπειτα από την ENSA | LA VILETTE  στο Παρίσι, ενδιαφέρεται από νωρίς για το χειρισμό του φωτός ως πρωταρχικό υλικό και ακολουθεί τον τομέα του αρχιτεκτονικού φωτισμού. ‘Εχει συνεργαστεί με πολλά γραφεία lighting design στη Γαλλία και συνεχίζει ερευνώντας το απεριόριστο πεδίο εφαρμογών του φωτισμού και τη διάδρασή του με το φυσικό περιβάλλον.
site web: www.noraloli.com

 

Pin It on Pinterest

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner