Δωρεές

Ο σύλλογος μας υλοποιεί τα έργα του μόνο χάρη
συνδρομές και δωρεές μελών.
Δεν έχουμε οργανωτικό κόστος.
Όλοι συμμετέχουν δωρεάν ως εθελοντική βάση.
Θα σας κρατάμε ενήμερους περιοδικά για τη χρήση των δωρεών σας.
Σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας !!!

Ελαφόνησος – Ζώντας Πράσινο

Pin It on Pinterest